All, Mobile-application, System

AEON Smart Wall

ระบบจอแสดงภาพขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากจอ Smart Phone แสดงผ่านหน้าจอโดยการสั่งการผ่านทางระบบเครือข่าย รองรับการจัดแบ่งหน้าจอได้อย่างเหมาะสม