สยามดวง แอพพลิเคชัน

ระบบโมบายแอพพลิเคชันสำหรับเป็นสื่อกลางในการให้บริการด้านการดูดวง พยากรณ์ และให้คำแนะนำปรึกษา ผ่านทางระบบ Mobile Application

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เทคโนโลยีและความรู้ต่างๆ

AEON Smart Wall

ระบบจอแสดงภาพขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากจอ Smart Phone แสดงผ่านหน้าจอโดยการสั่งการผ่านทางระบบเครือข่าย รองรับการจัดแบ่งหน้าจอได้อย่างเหมาะสม

Bangchak Sign

เชื่อมโยงระบบข้อมูล ราคาน้ำมันและข้อมูลประชาสัมพันธ์ กับจอแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ ผ่านทางระบบเครือข่ายรองรับการสั่งการทางไกล

Petcharawej

โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพชรเวช ที่ใช้เป็นเครื่องมือส่วนการ และรองรับระบบ e-commerce ในการซื้อขายบริการด้านสุขภาพ พร้อมเครื่องมือในการรองรับการทำงานระบบ SEO

Sale Kit BAY

ระบบเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าผู้สนใจ สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางระบบ Tablet ได้ทันที พร้อมทั้งเครื่องมือในการคำนวน และข้อมูลที่รองรับการทำงานแบบ Real-Time

Beautyplazaonline

ระบบเวบไซต์ E-commerce สำหรับบริษัท Beauty Community เจ้าของ Beauty Buffe ที่ให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง และสินค้าด้านความงามชื่อดัง ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Care Skill

ระบบสนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนาการสอน ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยการแบ่งบัน เป็นแพลทฟอร์มที่ใช้เชื่อมโยงแนวการสอน สื่อการสอน และวิธีการให้กับครูผู้สอน หรือผู้ปกครองที่ต้องการทำสื่อการสอน

Leotech E-Commerce

ระบบเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทชั้นนำ LeoTech รองรับการเชื่อมต่อระบบตะกร้าสินค้า ระบบสมาชิกและระบบสมาชิก

Graphic Site

โครงการพัฒนาระบบ E-commerce การสั่งพิมพ์งานผ่านระบบออนไลน์ โดยสมาชิกสามารถทำการเลือกสั่งพิมพ์งานผ่านระบบเว็บไซต์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นไว้ได้ ทำการเลือกเทมเพลตและ ลายที่ต้องการให้พิมพ์

BMN Sale System

บริหารจัดการองค์กร ผ่านทางเทคโนโลยี เครือข่าย และระบบข้อมูลส่วนกลาง Centralize Data เพื่อลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน ข้อความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบและติดตามได้ตลอดเวลา

Excluesive Portfolio

ผลงานที่ผ่านมาของเรากว่า 10 ปี มีมากมายกว่าร้อยโครงการ และเป็นที่ยอมรับจากทางกลุ่มลูกค้าผู้รับบริการ ถึงคุณภาพ และการไม่ทิ้งงานของเรา ไม่ว่าจะยากเพียงใด เราก็ทำให้สำเร็จได้ ขอนำเสนอผลงานบางส่วนของเรา