เกี่ยวกับเรา

เราคือบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประยุกต์ใช้งานพัฒนาเทคโนโลยี กับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย มีผลงานมากกว่า 100 โครงการ

image

What We Do


บริษัทเจนเนติกพลัสจำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software) การพัฒนาสื่อทางคอมพิวเตอร์ (CAI) สื่อทางอินเตอร์เน็ต (Internet Media) รวมไปถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษาทางด้านการพัฒนาเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) ทางบริษัทมีความมั่นใจในการให้บริการ และการทำงานให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์ และควบคุมงานอย่างมืออาชีพ และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษา ทั้งนี้เรามุ่งเน้นไปที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าของเราจะได้รับ โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไปสนับสนุนการทำงานของบริษัทลูกค้าของเราอย่างเต็มความสามารถ และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

100%
90%
79%
95%
50%

Professional Team

พวกเราทำงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกัน ด้วยใจที่มุ่งมั่น ด้วยความความเชี่ยวชาญ จากประสบการณ์

ณัฐพงศ์ ศรีทองอินทร์

Managing Director

ศรีสุภา รัตนางกูร

Administrator Director

ตะวัน ภูครองพลอย

Project Administration Officer

มณีรัตน์ ศรีมันตะ

Project Administration Officer

วันวิสาข์ สาระโยธิน

Head of Appearance and Creative Design

เสาวลักษณ์ วิจิตรเวียงรัตน์

Senior Appearance Development Officer

ดนัยฤทธิ์ กตะศิลา

Appearance Development Officer

นิพนธ์ คนสันเทียะ

Head of System Development

สุธัญ ปานติดตัว

Head of System Development

ธีรนันท์ ตรีสุข

Software System Development Officer

อานุภาพ ศรีปัญญา

Software System Development Officer

ฉัตรป้อง หอมระรื่น

Software System Development Officer

185

Projects Completed

20

Team Members

58

Happy Customers

2416

Cups Of Coffee