พญาไทพลาซ่า

กรุงเทพมหานคร ฯ ประเทศไทย

Services Support

โทร O824519494

เวลาทำการ

9:00 - 18:00 จันทร์-ศุกร์

Our Services

เราคือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม โดยนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม กับทุกโอกาสและธุรกิจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

Software Application

Software Application
Develop

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น บนระบบต่าง ๆ ทั้งการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ Smart Phone และ Tablet ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว รองรับระบบ Apple iOS, Google Android

Internet Of Thing

Internet Of Thing
Solutions

การประยุกต์ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต กับระบบซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ใช้งานรอบตัวในชีวิตประจำวัน การติดตามข้อมูล การสั่งการระยะไกล เช่น ระบบการตรวจจับอุณหภูมิ ระบบความคุมไฟฟ้า เป็นต้น

Digital

Digital
Transformation

เข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว เราจึงสร้างระบบ และรูปแบบ ที่จะเปลี่ยนการทำงาน และการเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ ไปสู่ระบบเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี ที่มีความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบข้อมูลด้วย Blockchain

image
image
image
image
image
image

Our Features

เราพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้วยความรู้ความสามารถ และความสนใจ ที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้การใช้เทคโนโลยี มีความทันสมัย และมีความสมดุลกับการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ

image

Latest Project

ผลงานที่ผ่านมาของเรากว่า 10 ปี มีมากมายกว่าร้อยโครงการ และเป็นที่ยอมรับจากทางกลุ่มลูกค้าผู้รับบริการ ถึงคุณภาพ และการไม่ทิ้งงานของเรา ไม่ว่าจะยากเพียงใด เราก็ทำให้สำเร็จได้

METNET System

ระบบข้อมูลการตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย รองรับการส่งข้อมูลการตรวจอากาศผ่านทางระบบเครือข่าย ผมทำการจัดแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป มาตรฐาน ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการทำงานได้

ETAS Application

ระบบการลงเวลาการเข้างาน พื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมรับนโยบายระบบการทำงาน ผ่านระบบ Mobile Application ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถช่วงเพิ่มความสะดวก พร้อมระบบตรวจสอบ ติดตาม และใช้งานร่วมกับระบบลงเวลาเดิมได้อย่างลงตัว

image

GseeU Invision

หนึ่งในผลงานของทางบริษัท การพัฒนารูปแบบของระบบ Image and Video Analytics ซึ่งเป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เปลี่ยนรูปแบบของการตรวจสอบข้อมูล และความเป็นอัจฉริยะของระบบ ทางภาพและการตรวจจับข้อมูลได้เป็นอย่างดี

ระบบตรวจจับใบหน้า และรู้จำใบหน้ามนุษณ์ เพื่อทำการจำแนกข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรวจจับได้ เช่น เพศ อายุ อารมณ์ ข้อมูลชื่อบุคคล และแยกประเภทได้ รองรับการตรวจจับการใส่แว่น และหน้ากากอนามัย
ระบบตรวจจับอุปรณ์ สิ่งของ โดยสามารถจำแนกสิ่งของต่าง ๆ ได้ ใช้ในการตรวจจับสิ่งของต้องห้าม หรือติดตามอุปรณ์ได้ เช่น รถยนต์ ประเภทของรถ สีของรถ และข้อมูลเลขทะเบียน เป็นต้น
อุปกรณ์ตรวจจับ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างการมนุษย์ ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบ RFID
รองรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบงานด้าน IOT ได้อย่างเหมาะสม เช่นระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลที่เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เพื่อตรวจจับบุคคลที่มีโอกาศป่วย หรือระบบ Smart City ผ่านกล้องวงจรปิด เป็นต้น
image
image

ต้องการรู้จักเรามากขึ้น ?

สนใจให้บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำเสนอ หรือต้องการคำแนะนำทางด้านเทคโนโลยี

Client Testimonial

จากการได้รับเกียรติในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทำให้ทีมงานเราสามารถได้รับการพัฒนา ในทิศทางที่ถูกต้อง จากคำแนะนำและความเห็นของ ลูกค้า และความพึงพอใจถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเรา

image
image
image
image

Profressional Team

ทีมงานที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ ในการทำงาน ด้วยความรู้ความสามารถต่างๆ และความ มุ่งมั่นในการทำงานที่จะให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จของผลงาน

ณัฐพงศ์ ศรีทองอินทร์

Managing Director

ศรีสุภา รัตนางกูร

Administration Director

ตะวัน ภูครองพลอย

Project Administration Officer

มณีรัตน์ ศรีมันตะ

Project Administration Officer

วันวิสาข์ สาระโยธิน

Head of Apperance and Creative Design

เสาวลักษณ์ วิจิตรเวียงรัตน์

Senior Apperance Development Officer

ดนัยฤทธิ์ กตะศิลา

Apperance Development Officer

นิพนธ์ คนสันเทียะ

Head of System Development

สุธัญ ปานติดตัว

Head of System Development

ธีรนันท์ ตรึสุข

Software System Development Officer

อานุภาพ ศรีปัญญา

Software System Development Officer

อธิวัฒน์ หาญพิมาย

Software System Development Officer

เกียรติจารุพัฒน์ สมศรี

Software System Development Officer

ฉัตรป้อง หอมระรื่น

Software System Development Officer

128

128

Projects Completed

14

14

Team Members

63

63

Happy Customers

2416

2416

Cups Of Coffee