พญาไทพลาซ่า

กรุงเทพมหานคร ฯ ประเทศไทย

Services Support

โทร O824519494

เวลาทำการ

9:00 - 18:00 จันทร์-ศุกร์

Our Services

เราคือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม โดยนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม กับทุกโอกาสและธุรกิจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

Software

Software
Development

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น บนระบบต่าง ๆ ทั้งการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ Smart Phone และ Tablet ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว รองรับระบบ Apple iOS, Google Android

Smart IOT

Smart IOT
Solutions

การประยุกต์ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต กับระบบซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ใช้งานรอบตัวในชีวิตประจำวัน การติดตามข้อมูล การสั่งการระยะไกล เช่น ระบบการตรวจจับอุณหภูมิ ระบบความคุมไฟฟ้า เป็นต้น

Digital

Digital
Transformation

เข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว เราจึงสร้างระบบ และรูปแบบ ที่จะเปลี่ยนการทำงาน และการเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ ไปสู่ระบบเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี ที่มีความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบข้อมูลด้วย Blockchain

Data Services
Management

พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร การเชื่อมต่อระบบ โดยไร้รอยต่อและข้อกำหนดทางเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการข้อมูล สำหรับการใช้งานด้านการ วิเคราะห์ บริการ และพัฒนาธุรกิจต่างๆได้ พร้อมพัฒนาระบบเครื่องมือ

image
image
image
image
image
image

GseeU Invision

หนึ่งในผลงานของทางบริษัท การพัฒนารูปแบบของระบบ Image and Video Analytics ซึ่งเป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เปลี่ยนรูปแบบของการตรวจสอบข้อมูล และความเป็นอัจฉริยะของระบบ ทางภาพและการตรวจจับข้อมูลได้เป็นอย่างดี

ระบบตรวจจับใบหน้า และรู้จำใบหน้ามนุษณ์ เพื่อทำการจำแนกข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรวจจับได้ เช่น เพศ อายุ อารมณ์ ข้อมูลชื่อบุคคล และแยกประเภทได้ รองรับการตรวจจับการใส่แว่น และหน้ากากอนามัย
ระบบตรวจจับอุปรณ์ สิ่งของ โดยสามารถจำแนกสิ่งของต่าง ๆ ได้ ใช้ในการตรวจจับสิ่งของต้องห้าม หรือติดตามอุปรณ์ได้ เช่น รถยนต์ ประเภทของรถ สีของรถ และข้อมูลเลขทะเบียน เป็นต้น
อุปกรณ์ตรวจจับ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างการมนุษย์ ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบ RFID
รองรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบงานด้าน IOT ได้อย่างเหมาะสม เช่นระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลที่เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เพื่อตรวจจับบุคคลที่มีโอกาศป่วย หรือระบบ Smart City ผ่านกล้องวงจรปิด เป็นต้น
image
image

Client Testimonial

จากการได้รับเกียรติในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทำให้ทีมงานเราสามารถได้รับการพัฒนา ในทิศทางที่ถูกต้อง จากคำแนะนำและความเห็นของ ลูกค้า และความพึงพอใจถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเรา

image
image
image
image